Điều khoản sử dụng:

Chào mừng bạn đến với Gizee, do công ty cổ phần Vietnam Mate (Vietnam Mate Corporation) điều hành.

 

 1. Chấp nhận thoả thuận điều khoản sử dụng:

 

Bằng cách tạo tài khoản Gizee hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ Gizee nào, cho dù thông qua thiết bị di động, ứng dụng di động hoặc máy tính (gọi chung là Dịch vụ), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi (i) các Điều khoản sử dụng này, (ii) Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Đôi khi chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với Thỏa thuận này. Chúng tôi có thể thực hiện việc này vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng những thay đổi hoặc yêu cầu của pháp luật, các tính năng mới, hoặc thay đổi trong thực tiễn kinh doanh. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ được đăng tải trong mục Cài đặt và trên cả gizee.com, và bạn nên thường tín dụngyên kiểm tra phiên bản mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực, nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sửa đổi.

 

 1. Tính hợp lệ.

Bạn phải ít nhất 18 tuổi để tạo một tài khoản trên Gizee và sử dụng Dịch vụ. Bằng cách tạo một tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn đại diện và đảm bảo rằng:

 • bạn có thể tạo một hợp đồng ràng buộc với Gizee.
 • bạn không phải là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật pháp Việt Nam hoặc bất kỳ thẩm quyền pháp lý hiện hành nào khác
 • bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, quốc gia và quốc tế, và
 • bạn chưa bao giờ bị kết án hoặc bị buộc tội vì phạm trọng tội, phạm tội về tình dục, hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến bạo lực ở bất kì quốc gia nào.
 1. Tài khoản của Bạn.

Để sử dụng Gizee, bạn có thể đăng nhập bằng thông tin đăng nhập Facebook của mình. Nếu bạn làm như vậy, bạn cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng một số thông tin tài khoản Facebook nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ Facebook công khai của bạn và thông tin về bạn bè trên Facebook mà bạn chia sẻ chung với những người dùng Gizee khác. Để biết thêm thông tin về thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của các thông tin đăng nhập của bạn mà bạn sử dụng để đăng ký Gizee, và bạn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo các thông tin này. Nếu bạn cho rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay với support@gizee.com.

 1. Sửa đổi Dịch vụ và chấm dứt tài khoản.

Theo thời gian, chúng tôi có thể thêm các tính năng hoặc cải tiến sản phẩm mới cũng như loại bỏ một số tính năng và có thể không thông báo cho bạn biết trước khi thực hiện. Chúng tôi thậm chí có thể đình chỉ Dịch vụ hoàn toàn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trước.

Bạn có thể xoá tài khoản của bản thân bất kì khi nào, vì bất kì lí do gì, tuy nhiên nếu bạn sử dụng Dịch vụ thanh toán của bên thứ ba (Ví dụ: Itunes, Google Play …), bạn cần phải tự tắt các phần thanh toán tự động để ngăn ngừa bị tính phí thêm.

Gizee có thể xoá tài khoản của bạn bất kì lúc nào và không cần báo trước nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm thoả thuận. Khi đã bị xoá tài khoản, bạn sẽ không được quyền nhận tiền trả lại cho những Dịch vụ đã mua. Sau khi tài khoản của bạn bị xoá, thoả thuận này cũng sẽ bị huỷ.

 1. An toàn

Với việc tham gia Gizee, bạn đồng ý là bạn tự chịu trách nhiệm với mọi tương tác của mình với thành viên khác, đặc biệt là khi bạn quyết định gặp mặt trực tiếp. Bạn đồng ý là bạn sẽ không cung cấp các thông tin tài chính của mình (Ví dụ như thẻ tín dụng hay tài khoản ngân hàng), hoặc gửi tiền hay chuyển khoản cho các thành viên khác. Gizee không đại diện hoặc bảo đảm về hành vi của người dùng. Gizee có quyền tiến hành – và bạn đồng ý rằng Gizee có thể tiến hành – bất kỳ kiểm tra lý lịch hình sự hoặc các điều tra nào khác bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các hồ sơ công khai có sẵn.

 1. Quyền Gizee trao cho bạn

Gizee cấp cho bạn quyền sử dụng các Dịch vụ của Gizee, không phải trả tiền bản quyền, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, có thể thu hồi, và không thể cấp phép phụ để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Quyền này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và hưởng các quyền lợi của Dịch vụ theo ý định của Gizee và được phép bởi Thỏa thuận này.

Công ty có thể điều tra và thực hiện mọi hành động pháp lý sẵn có để đối phó với việc sử dụng Dịch vụ trái pháp luật và/ hoặc trái phép, bao gồm cả việc chấm dứt tài khoản của bạn.

Bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể tự động tải xuống và cài đặt các nâng cấp, cập nhật hoặc các tính năng mới khác.

 1. Quyền bạn cho Gizee:

Bằng cách tạo tài khoản, bạn cho phép Gizee quyền sử dụng thông tin của bạn khi tạo tài khoản (bao gồm thông tin được gửi từ tài khoản Facebook) cũng như mọi thông tin mà bạn hiển thị lên Dịch vụ của Gizee sau này (Ví dụ như bài viết, hình ảnh …).

Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tạo tài khoản, bao gồm thông tin được gửi từ tài khoản Facebook của bạn, là chính xác và trung thực.

Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, rằng theo phán định riêng của chúng tôi là vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho danh tiếng của Gizee.

Khi giao tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý phải tôn trọng và tử tế. Nếu chúng tôi cảm thấy rằng hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng hoặc nhân viên nào khác của chúng tôi vào bất cứ lúc nào là đe dọa hoặc gây khó chịu, thì chúng tôi có quyền chấm dứt ngay tài khoản của bạn.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng Gizee có thể sử dụng và chia sẻ thông tin phản hồi của bạn cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.

Bạn đồng ý rằng Gizee có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ thông tin tài khoản và Nội dung của bạn nếu cần thiết theo luật pháp hoặc khi tin rằng việc truy cập, bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết.

 1. Quy tắc cộng đồng


Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.
 • sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gây hại hoặc bất chính nào.
 • sử dụng Dịch vụ nhằm gây thiệt hại cho Gizee.
 • spam, lấy tiền hoặc gian lận bất kỳ người dùng nào.
 • giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đăng bất kỳ hình ảnh nào của người khác mà không có sự cho phép của họ.
 • đe dọa, theo dõi, hăm dọa, quấy rối, ngược đãi hoặc phỉ báng bất kỳ người nào.
 • đăng bất kỳ Nội dung vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ ai, bao gồm các quyền công khai, riêng tư, bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc hợp đồng khác.
 • đăng bất kỳ nội dung nào là nói xấu, đe dọa, khiêu dâm; kích động bạo lực; hoặc có chứa hình ảnh khỏa thân hoặc bạo lực bằng hình ảnh hay vô cớ.
 • đăng bất kỳ Nội dung nào khuyến khích phân biệt chủng tộc, cố chấp, hận thù hoặc gây hại thể chất tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào chống lại bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào.
 • thu thập mật khẩu vì bất kỳ mục đích nào hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vì các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ người dùng khác hoặc phổ biến thông tin cá nhân của người khác mà không được sự cho phép của người đó.
 • Sử dụng tài khoản của người khác, chia sẻ tài khoản với người khác, hoặc tạo nhiều hơn 1 tài khoản
 • Tạo một tài khoản khác nếu chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn, trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi.

Gizee có quyền điều tra và/ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn mà không hoàn tiền bất kỳ khoản mua hàng nào nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, sử dụng sai Dịch vụ hoặc hành xử theo cách mà Gizee coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm các hành động hoặc thông tin liên lạc phát sinh trên hoặc ngoài Dịch vụ.

 1. Mua hàng

Gizee có thể cung cấp các sản phẩm và Dịch vụ để mua hàng (trong ứng dụng mua hàng trên ứng dụng) qua iTunes, Google Play, thanh toán trực tiếp Gizee hoặc các nền tảng thanh toán khác được Gizee ủy quyền.

Hoàn tiền.

Trong hầu hết các trường hợp, các khoản phí mua tín dụng (credit) và nâng cấp tài khoản đều không được hoàn lại, và không có điều khoản hoàn tiền cho những Dịch vụ đã được sử dụng một phần. Trong một số trường hợp ngoại lệ (lỗi giao dịch, giao dịch trùng lặp do lỗi…), Gizee có thể chấp nhận hoàn tiền nếu bạn gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng 03 ngày kể từ ngày giao dịch và cung cấp được các bằng chứng xác đáng theo quy định của Gizee.

Nếu bạn mua tín dụng hoặc nâng cấp tài khoản bằng hình thức in-app purchase qua iTunes, sử dụng tài khoản Apple ID của bạn, thì yêu cầu hoàn tiền sẽ được xử lý bởi Apple, không phải Gizee. Để gửi yêu cầu hoàn tiền, bạn vui lòng truy cập iTunes, ấn vào tài khoản Apple ID của bạn, lựa chọn “Lịch sử giao dịch”, tìm giao dịch cần hoàn tiền và chọn “Báo cáo vấn đề”. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu tại https://getsupport.apple.com. Thời gian xử lý yêu cầu hoàn tiền sẽ tuân theo chính sách của Apple.

Nếu bạn mua tín dụng hoặc nâng cấp tài khoản bằng hình thức in-app purchase qua Google Play: 
- Bạn muốn được hoàn tiền, và đã quá 48 giờ, nhưng không quá 72h kể từ khi bạn thực hiện giao dịch mua: Vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH Gizee, cung cấp mã giao dịch (mã đơn hàng của bạn trên CH Play - bạn có thể xem trong email xác nhận đơn hàng hoặc xem bằng cách đăng nhập vào Google Wallet), ID Gizee, thông tin liên lạc của bạn và các bằng chứng về giao dịch hoàn tiền hợp lệ (hoá đơn giao dịch, ảnh chụp giao dịch, tin nhắn trừ tiền của ngân hàng vv…) để được hỗ trợ. 
- Nếu chưa đến 48 giờ kể từ khi bạn thực hiện giao dịch mua, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền trên Google Play bằng cách làm theo các hướng dẫn này 
https://support.google.com/googleplay/answer/7205930

Thời gian xử lý yêu cầu hoàn tiền sẽ tuân theo chính sách của Google.

Nếu bạn mua tín dụng hoặc nâng cấp tài khoản trên website hoặc các kênh thanh toán khác, vui lòng gửi yêu cầu hoàn tiền tới hòm thư support@gizee.com cung cấp mã giao dịch, user ID tại Gizee, thông tin liên lạc của bạn và các bằng chứng về giao dịch hoàn tiền hợp lệ (hoá đơn giao dịch, ảnh chụp giao dịch, tin nhắn trừ tiền của ngân hàng vv…). Yêu cầu hoàn tiền sẽ được phản hồi và xử lý trong vòng 03-05 ngày làm việc (không kể thứ 7, Chủ nhật & ngày lễ).

 

 1. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã bị sao chép và đăng trên Gizee theo cách vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho Đại diện Bản quyền của chúng tôi với các thông tin sau:

 • chữ ký điện tử hoặc vật lý của người có thẩm quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
 • mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
 • mô tả nơi mà bạn cho rằng đang vi phạm nằm trên Dịch vụ (và mô tả đó phải đủ hợp lý để cho phép chúng tôi tìm ra người bị cáo buộc là vi phạm);
 • thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email;
 • một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện, hoặc pháp luật cho phép; và
 • một tuyên bố của bạn, được thực hiện theo hình phạt khai man, rằng thông tin nói trên trong thông báo của bạn là chính xác và rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Mọi thông tin cần thiết xin gửi đến email support@vietnammate.com, chúng tôi sẽ xem xét và gửi thông báo đến người vi phạm. Nếu chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin vi phạm bản quyền, người sử dụng sẽ bị xem là tái phạm và bị xoá tài khoản.

 

 1. Sự miễn trừ.

Gizee CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CẤP BẢO HÀNH THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC RÕ RÀNG, NGỤ Ý, PHÁP ĐỊNH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG ĐÓ), BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. GIZEE KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG (A) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (B) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (C) BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ SẼ LÀ CHÍNH XÁC.

Gizee KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA ĐĂNG TẢI, GỬI HOẶC NHẬN THÔNG QUA DỊCH VỤ. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ LÀ ĐƯỢC TRUY CẬP THEO Ý CỦA BẠN VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO.

Gizee KHƯỚC TỪ VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO CỦA BẠN HOẶC CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG NÀO KHÁC, KHI ĐANG SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

 

 1. Dịch vụ bên thứ ba.

Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mại được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên khác. Gizee không chịu trách nhiệm về tính khả dụng (hoặc thiếu tính khả dụng) của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài như vậy. Nếu bạn quyết định tương tác với các bên thứ ba được tạo sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thì các điều khoản của bên đó sẽ chi phối mối quan hệ của họ với bạn. Gizee không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các điều khoản hoặc hành động của bên thứ ba.

 1. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Gizee sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những hậu quả, những thiệt hại (bao gồm kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, uy tín, việc sử dụng, gián đoạn kinh doanh, mất mát dữ liệu, hoặc những thiệt hại về chi phí mua hàng hóa, hàng hóa/Dịch vụ thay thế và các thiệt hại vô hình khác) nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hay là kết quả logic do truy cập hay ngoài việc truy cập được tới trang Web này hoặc các trang liên kết mặc dù đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

 

 

 

 

Password protected photo
Password protected photo
Password protected photo